Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Polityka prywatności

 

1. Ochrona danych w skrócie

 

Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią krótkie podsumowanie tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe są to wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w poniższym tekście naszej polityki prywatności.

 

Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych na naszej witrynie?
Podmiotem przetwarzającym danych na tej witrynie jest operator witryny internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej witryny internetowej.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Przedmiotem przetwarzającym dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym. Oprócz tego niektóre dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Dane te są gromadzone automatycznie po odwiedzeniu naszej witryny internetowej.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia poprawnego działania witryny internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku ze swoimi danymi?
Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do zażądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich
Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej można przeanalizować statystycznie Państwa zachowanie podczas surfowania po Internecie. Odbywa się to głównie za pomocą ciasteczek (Cookies) i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas odwiedzania witryny jest zazwyczaj anonimowa; Państwa zachowania nie będą powiązane z Państwa tożsamością. Mogą Państwo nie zgodzić się na analizę lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niniejszej Polityce prywatności. Możecie Państwo sprzeciwić się stosowaniu opisanej analizy. Informacje o możliwości zgłoszenia sprzeciwu są zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 
2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
 
Ochrona danych
Operatorzy tych witryn bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności. Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Informacje dotyczące odpowiedzialnego podmiotu
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej jest:

 

Leiber GmbH
Franz-Leiber-Str. 1
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
E-mail: ed.hbmgrebiel@ofni

 

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość e-mail, nie wymagana jest szczególna forma. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

 

Prawo do udostępniania danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, nadającym się do odczytania maszynowego formacie. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS
Niniejsza witryna używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w pasku adresu. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Informowanie, blokowanie, usuwanie
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

 

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej
Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w związku z realizacją obowiązku informacyjnego do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.
 
3. Inspektor ochrony danych osobowych
 
Ustawowy inspektor ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie.

Telefon: +49 5461 9303-763
E-mail: ed.hbmgrebiel@BSD
 
4. Data collection on our website
 
Cookies
The Internet pages partly use so-called cookies. Cookies do not damage your computer and do not contain viruses. Cookies serve to make our offer more user-friendly, effective and safer. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser. Most of the cookies we use are so-called “session cookies”. They are automatically deleted at the end of your visit. Other cookies remain stored on your end device until you delete them. These cookies enable us to recognize your browser the next time you visit us. You can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and allow cookies only in individual cases, exclude the acceptance of cookies for certain cases or in general and activate the automatic deletion of cookies when closing the browser. If you deactivate cookies, the functionality of this website may be limited. Cookies that are required to carry out the electronic communication process or to provide certain functions that you have requested (e.g. shopping basket function) are stored on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the storage of cookies for the technically error-free and optimised provision of his services. Insofar as other cookies (e.g. cookies for analysing your surfing behaviour) are stored, these are treated separately in this data protection declaration.

By using cookies, Leiber GmbH can provide users of this website with more user-friendly services which would not be possible without the setting of cookies.

 

Cookie settings
The following cookies are used on this website. Only the functional cookies are always active without the explicit consent of the person concerned. Your consent applies to the following domains: www.leibergmbh.de

Necessary (1)
Necessary cookies help to make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Name Provider Purpose Process Type
PHPSESSID www.leibergmbh.de Retains the user’s status for all page requests. Session HTTP Cookie

 

 

Statistics (3)
Statistics cookies help website owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Process Type
 _ga www.leibergmbh.de Registers a unique ID that is used to generate statistical information about how the visitor uses the site. Approx. 2 years HTTP Cookie
 _gat www.leibergmbh.de Used by Google Analytics to limit the request rate Approx. 2 years HTTP Cookie
 _gid www.leibergmbh.de Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Approx. 2 years HTTP Cookie

 

 

Marketing (5)
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intent is to show ads that are relevant and appealing to the individual user and therefore more valuable to publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Process Type
CONSENT YouTube Saves the user settings when retrieving a YouTube video integrated on other websites Persistent HTML Local Storage
GPS YouTube Saves the user settings when retrieving a YouTube video integrated on other websites Session HTML Local Storage
IDE Doubleclick.net Saves the user settings when retrieving a YouTube video integrated on other websites 1 year HTML Local Storage
VISITOR_INFO1_ LIVE YouTube Saves the user settings when retrieving a YouTube video integrated on other websites Approx. 5 month HTML Local Storage
YSC YouTube Saves the user settings when retrieving a YouTube video integrated on other websites Session HTML Local Storage

 

 

 

 

 

Server log files
The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in “server log files”. These are:

 

  • Browser type and browser version
  • Operating system used
  • Referrer URL
  • Host name of the accessing computer
  • Time of the server request
  • IP address

 

These data will not be combined with data from other sources. The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

Contact form
Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

We’ll, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1)(a) DSGVO. You may revoke your consent at any time. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed. We will retain the data you provide on the contact form until you request its deletion, revoke your consent for its storage, or the purpose for its storage no longer pertains (e.g. after fulfilling your request). Any mandatory statutory provisions, especially those regarding mandatory data retention periods, remain unaffected by this provision.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

 

Google Analytics
Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analizy witryn internetowych Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics używa tzw. plików Cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki Cookies Google Analytics są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 2. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu ulepszenia zarówno witryny internetowej, jak i stosowanej reklamy.

 

Anonimizacja adresów IP
Na tej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. To sprawia, że Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej Google wykorzystuje informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka przeglądarki
Użytkownik może zrezygnować z Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z tej witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie Państwa danych, klikając na poniższy link. Wówczas generowany jest tzw. plik opt-out Cookie, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas następnych odwiedzin witryny: dezaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień
Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego Urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

 

6. Wtyczki i narzędzia

 

YouTube
Nasza witryna korzysta z wtyczek YouTube, serwisu obsługiwanego przez Google. Niniejsza witryna jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z zainstalowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie jednocześnie poinformowany, które nasze strony Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, zezwalacie YouTube powiązać swoje zachowania w trakcie korzystania z witryny bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Korzystanie z YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszej oferty w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Maps
Ta witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem wtyczki API. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dla poprawnego działania funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej witryny nie ma wpływu na udostępnianie tych danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu odpowiednie przedstawienie naszej oferty w Internecie oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Kontakt
Nasze osoby kontaktowe chętnie Ci doradzą.
w górę