Zwierzęta hodowlane

Od początku zdrowy, zrównoważony rozwój.

Leiber opracowuje i wytwarza zrównoważone produkty z drożdży piwnych, które skutecznie wzmacniają zdrowie i zwiększają wydajność zwierząt hodowlanych. Głównym celem jest poprawa jakości i poboru paszy oraz dobrostanu zwierząt. Opieramy się przy tym na najnowszych odkryciach naukowych oraz na wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników. Leiber Tierernährung bezwzględnie zachowuje najwyższe standardy i przestrzega najsurowszych norm jakościowych. Od tego zależy dobrostan samych zwierząt!

Główne właściwości pasz i dodatków paszowych Leiber:

  • stabilizacja flory przewodu pokarmowego,
  • dietetyczne i prebiotyczne mechanizmy działania oraz
  • adsorpcja i inaktywacja szkodliwych bakterii i mikotoksyn.

 

Reasumując: Leiber to innowacyjne wyroby wspomagające dobrostan zwierząt i zrównoważoną produkcję rolną.

Aktualne tematy z dziedziny Leiber GmbH

Kontakt
Nasze osoby kontaktowe chętnie Ci doradzą.
w górę