Handel wysłodzinami

Wartościowo i ekonomicznie

Leiber® Biertreber to wartościowa, zdrowa i ekonomiczna pasza o optymalnych walorach smakowych. Stanowi doskonałe uzupełnienie wysokowartościowej racji pokarmowej. W porównaniu do zbóż młóto browarniane odznacza się wysoką zawartością białka oraz wysoką stabilnością białka w żwaczu. Jako wysokiej jakości produkt uboczny warzenia piwa, a konkretniej pozostałość słodu, młóto browarniane zawiera składniki odżywcze jęczmienia w skoncentrowanej formie.

Korzyści ze stosowania młóta browarnianego Leiber® Biertreber w żywieniu zwierząt:

 • stabilizuje trawienie
 • dostępne przez cały rok
 • odpowiedni do zakiszania

Zastosowanie:

Ta bogata w białko i smaczna pasza jest zdrowa, wartościowa i ekonomiczna. Doskonale nadaje się do żywienia bydła i trzody chlewnej:

 

 • doskonałe uzupełnienie racji pokarmowych bogatych w skrobię, bazujących na kiszonkach z kukurydzy
 • do żywienia bez GMO
 • ekonomiczny zamiennik drogich pasz białkowych
 • częściowy zamiennik paszy objętościowej (np. w przypadku niedoboru pasz z powodu suszy)
 • dobre wymieszanie racji pokarmowej – działanie zwilżające
 • doskonałe właściwości do zakiszania

Działanie:

Młóto browarniane to będący pozostałością słodu wysokiej jakości produkt uboczny ważenia piwa. Młóto browarniane jest bardzo smaczne i dlatego poprawia spożycie paszy podstawowej. Ponadto dostarcza dużej ilości białek chronionych (UDP). Dostają się one do jelita cienkiego i są wykorzystywane do produkcji mleka.

Korzyści w żywieniu przeżuwaczy i trzody chlewnej:

 • mniejsza selekcja na stole paszowym
 • lepszy pobór paszy podstawowej
 • ustabilizowane trawienie
 • większa mleczność i zdolność opasowa
 • pozytywny wpływ na konsystencję kału (również w przypadku racji opartych na trawach)

Leiber® Biertreber – główny produkt Leiber w handlu młótem

 

Młóto browarniane Leiber® Biertreber jest wartościową, smaczną i bogatą w białko paszą dla krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej.

 

Wysokie standardy w produkcji piwa przedkładają się na wysoką jakość młóta browarnianego. Jest ono bezpośrednim produktem ubocznym warzenia piwa i jako takie sprzedawane jest na paszę dla zwierząt. Wysłodziny z warzelni są niemal pozbawione zarazków i do czasu wywiezienia przechowuje się je w silosach.

 

Młóto browarniane stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych pozytywnie wpływa na ich dobrostan i rentowność hodowli.

Korzyści ze stosowania młóta browarnianego Leiber u przeżuwaczy i trzody chlewnej:

 

 • pasza bogata w białko, o jakości spożywczej
 • wysoki udział białek chronionych w żwaczu
 • korzystna struktura w porównaniu do pasz treściwych
 • pozytywny wpływ na trawienie
 • zwiększenie mleczności

Handel młótem browarnianym / kierownictwo zespołu

Cord Wallheinke Dystrybucja handel młótem browarnianym & produktami ubocznymi

Handel młótem browarnianym /sprzedaż przez pracowników wewnętrznych

Bernd Rahn Handel i Dystrybucja młota browarnianego

Marketing & Dystrybucja młota browarnianego & produktów ubocznych

Ingeborg Meier Marketing & Dystrybucja młota browarnianego & produktów ubocznych
Katharina Heinecke Marketing & Dystrybucja młota browarnianego & produktów ubocznych

Aktualne tematy z dziedziny Leiber GmbH

Kontakt
Nasze osoby kontaktowe chętnie Ci doradzą.
w górę