Zwierzęta hodowlane

Akwakultura

Akwakultura – pojęcie, które mówi wszystko! Akwakultura to kontrolowana hodowla organizmów wodnych, czyli takich, które żyją w wodzie. Dla wtajemniczonych termin ten oznacza ponadto długą i stale poszerzaną listę wymogów w komercyjnej produkcji ryb i skorupiaków. Drożdże piwne Leiber pozwalają tym wyzwaniom sprostać, skutecznie i w zrównoważony sposób.

Produkty

Zdrowie zaczyna się od wody

Leiber Bierhefe®

Prawdziwe drożdże piwne, prawdziwa skuteczność.

Drożdże piwne Leiber Bierhefe® są bogate w cenne biodostępne składniki odżywcze i substancje czynne. Wytwarzane są w browarach zgodnie z surowymi przepisami dotyczącymi żywności. Są to prawdziwe drożdże, ponieważ zawierają polifenole chmielu dodawanego w procesie warzenia piwa. Polifenole mają działanie antyoksydacyjne i bakteriostatyczne, przez co stanowią uzupełnienie znanych pozytywnych właściwości odżywczych drożdży piwnych.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber Bierhefe® w akwakulturze:

 • są bogate w cenne składniki odżywcze i substancje czynne
 • mają działanie prebiotyczne i dietetyczne
 • mają działanie antyoksydacyjne i bakteriostatyczne
 • dostępne w postaci suszonej walcowo i rozpyłowo

CeFi® pro

Wszechstronne działanie.

CeFi® pro łączy pozytywne działanie β-glukanów i mannanooligosacharydów ze ściany komórkowej drożdży z naturalnymi składnikami wnętrza komórki, takimi jak peptydy, wolne aminokwasy i nukleotydy.

 

Dzięki temu produkt ten działa immunologiczne i prebiotyczne, a za sprawą uwarunkowanej autolizą perforacji ściany komórkowej wysoka zawartość cennych składników jest również znacznie szybciej i łatwiej dostępna biologicznie dla organizmu.

 

Korzyści ze stosowania produktów CeFi® pro w akwakulturze:

 • wysoka biodostępność składników odżywczych dzięki autolizie
 • szczególnie polecane dla gatunków o krótkim przewodzie pokarmowym
 • również do wymagających receptur
 • utrzymanie i wspomaganie dobrego stanu jelit (eubioza)
 • stymulacja przemiany materii
 • pozytywny wpływ na wydajność

Biolex® MB40

Wewnętrzna tarcza obronna

Preparat Biolex® MB40 wykazuje różnorodne mechanizmy działania, np. działa prebiotycznie, wiąże i wypiera patogeny i mikotoksyny oraz poprawia stan jelit.

Biolex® MB40 składa się ze ścian komórkowych drożdży piwnych (100% Saccharomyces cerevisiae), otrzymywanych w procesie odwirowywania po biotechnologicznym rozpadzie komórek drożdży. Podczas tego procesu dochodzi do zagęszczenia mannanooligosacharydów (MOS) i β-glukanów oraz do odsłonięcia segmentów ściany komórkowej o specyficznym działaniu.

 

Korzyści ze stosowania Biolex® MB40 w akwakulturze:

 • utrzymuje i wspomaga dobry stan przewodu pokarmowego (eubioza)
 • działa wspomagająco w zaburzeniach mikrobiomu jelitowego (dysbioza)
 • sprawdza się w trudnych dietach (z białkami roślinnymi, mikotoksynami itp.)
 • poprawia morfologię i integralność przewodu pokarmowego
 • utrzymuje i wspomaga immunokompetencję w fazach wzrostu

Przedstawienie mechanizmów działania Biolex® MB40

Leiber® Beta-S

Leiber Beta-S. Najwyższa jakość.

Produkty Leiber® Beta-S z wysokiej czystości cząsteczkami β-glukanu 1,3/1,6 ze ściany komórkowej drożdży piwnych (100 % Saccharomyces cerevisiae) wspomagają kompetencje immunologiczne zwierząt i tym samym ich naturalną obronę. W delikatnym procesie opracowanym przez Leiber β-glukany są uwalniane z kompleksu ścian komórkowych drożdży piwnych. W przeciwieństwie do metod konwencjonalnych w procesie tym zostaje zachowana natywna struktura cząsteczek i ich aktywność biologiczna. ß-glukany są rozpoznawane przez komórki odpornościowe w tkance jelitowej za pomocą specyficznych receptorów, które w efekcie indukują poprzez kaskady sygnałowe szeroką odpowiedź immunologiczną, bez wywoływania objawów chorobowych. Wysoko oczyszczone glukany optymalnie zwiększają kompetencję immunologiczną i wspomagają w ten sposób naturalną obronę u wszystkich zwierząt.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber® Beta-S w akwakulturze:

 • stymulują odporność swoistą i nieswoistą
 • zwiększają odporność na stres i choroby i tym samym przeżywalność
 • wzmacniają działanie szczepionki (efekt adjuwantowy)
 • wspomagają budowę odporności w stadium larwalnym i młodocianym
 • można stosować je długotrwale (nie powodują spadku odporności)

Mechanizmy działania Leiber® Beta-S

 1. Wychwyt beta-glukanów ze światła jelita przez komórki M i przeprowadzanie fagocytozy przez makrofagi (lub również przez komórki dendrytyczne)
 2. Aktywacja makrofagów wzmaga fagocytozę i uwalnianie reaktywnych form tlenowych i azotowych (wybuch tlenowy), peptydów bakteriobójczych i lizozymu wzmożone zwalczanie patogenów
 3. Wydzielanie cytokin i chemokin rekrutuje więcej komórek odpornościowych. Makrofagi prezentują struktury antygenowe limfocytom T i B, przy czym limfocyty B w dalszym przebiegu produkują przeciwciała
 4. Aktywowane makrofagi migrują do narządów układu odpornościowego i tam rozkładają beta-glukany na mniejsze fragmenty
 5. W narządach układu odpornościowego (szpik kostny, śledziona i węzły chłonne) fragmenty beta-glukanu, a wraz z nimi cytokiny, są uwalniane, co aktywuje kolejne komórki odpornościowe, takie jak granulocyty, komórki NK i T

Leiber NuTaste®

Samo zdrowie!

Leiber NuTaste® – zwiększa atrakcyjność i akceptację paszy! W bardzo delikatnym, opracowanym przez Leiber procesie rozpuszczalne wnętrze komórki (ekstrakty drożdżowe) ulega wydzieleniu z naturalnego połączenia ze ścianą komórkową drożdży. Tylko w ten sposób poszczególne komponenty mogą rozwinąć swoje działanie. Ponadto podczas tego procesu dochodzi do nagromadzenia wartościowych składników odżywczych i substancji czynnych wnętrza komórki (takich jak białka, aminokwasy, nukleotydy, witaminy, minerały i pierwiastki śladowe). Z uwagi na rozpuszczalność ekstraktów w wodzie oraz wysoką zawartość wolnych aminokwasów i nukleotydów pasza zyskuje walory smakowe i tym samym jest bardziej atrakcyjna i lepiej pobierana.

 

Korzyści ze stosowania Leiber NuTaste® w akwakulturze:

 • większa atrakcyjność i lepsza akceptacja paszy
 • lepszy pobór i mniej strat paszy
 • również do wymagających receptur
 • pozytywny wpływ na wydajność wzrostową i współczynnik konwersji paszy

Funkcjonalność

Ryby i fakty.

Liczbę produkowanych na świecie gatunków szacuje się na ponad 600, z czego 90% przypada na 27 gatunków ryb i 6 gatunków skorupiaków (głównie krewetek). Mnogość ta wynika z różnorodności warunków środowiskowych i klimatycznych, takich jak wody słone, słonawe, słodkie, zimne i ciepłe. Tak samo różnorodne są wymogi w produkcji. Od 2000 r. do dziś udział produkcji karmionej w stosunku do niekarmionej wzrósł do prawie 70%. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pasze, rośnie również zapotrzebowanie na surowce. Fakt ten, a także rosnące znaczenie produkcji zrównoważonej i dobrostanu zwierząt oraz potrzeba efektywności ekonomicznej wiążą się z trudnymi do pogodzenia sprzecznościami.

Dobrostan zwierząt Ryba

Dobrostan zwierząt Ryba

Przede wszystkim dobro zwierząt. Również tych pod wodą.

Drożdże piwne Leiber skutecznie wzmacniają układ trawienny i odpornościowy ryb, dzięki czemu pozwalają osiągnąć i utrzymać wysoki poziom dobrostanu zwierząt. Dobrostan zwierząt i wydajność nie są ze sobą sprzeczne – wręcz przeciwnie!

Tylko ryby z nienaruszonym układem odpornościowym i pokarmowym wzrastają w zdrowy i zrównoważony sposób, w pełni rozwijając potencjał wydajności. Ryby utrzymywane zgodnie z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt są mniej zestresowane, mniej podatne na choroby i rzadziej wymagają leków czy leczenia weterynaryjnego.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u ryb:

 • witalna i zdrowa populacja ryb
 • wsparcie we wszystkich fazach życia ryby
 • poprawa wizerunku u konsumentów

Dobrostan zwierząt Krewetka

Dobrostan zwierząt Krewetka

Dobrostan skorupiaków – akwakultura na poziomie. Zdrowie to podstawa.

To jest fakt: inwestowanie w dobrostan zwierząt zawsze się opłaca! Produkty Leiber z drożdży piwnych stosowane w hodowlach skorupiaków przyczyniają się do trwałego podniesienia i ustabilizowania odporności organizmu. Skorupiaki, jak na przykład krewetki, z nienaruszonym układem odpornościowym i pokarmowym wzrastają w zdrowy i zrównoważony sposób, w pełni rozwijając potencjał wydajności. Skorupiaki utrzymywane zgodnie z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt są mniej zestresowane, mniej podatne na choroby i rzadziej wymagają leków czy leczenia weterynaryjnego. W ostatecznym bilansie wszystko to ma pozytywny wpływ na efektywność ekonomiczną produkcji.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u skorupiaków:

 • witalna i zdrowa populacja
 • wsparcie we wszystkich fazach życia skorupiaków
 • poprawa wizerunku u konsumentów poprzez inteligentny marketing

Metabolizm, ryby

Metabolizm, ryby

Drożdże piwne Leiber – turbodoładowanie metabolizmu

Drożdże piwne Leiber są naturalnym źródłem nie tylko białka, ale również wielu cennych, wspomagających przemianę materii składników i substancji czynnych. To bardzo często przedkłada się na wyższe przyrosty, szczególnie w akwakulturach!

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u ryb:

 • stymulacja przemiany materii
 • wzrost wydajności
 • wyższa rentowność

Metabolizm, skorupiaki

Metabolizm, skorupiaki

Leiber – w trosce o dobrostan skorupiaków.

Dzięki specjalnym składnikom produkty Leiber z drożdży piwnych znacząco przyczyniają się do stabilizacji naturalnej przemiany materii u skorupiaków, a tym samym do zdrowia zwierząt hodowlanych w najróżniejszych warunkach środowiskowych na całym świecie. Wszystko to przedkłada się na wynik ekonomiczny.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u skorupiaków:

 • stymulacja przemiany materii
 • pozytywny wpływ na wydajność
 • większa efektywność ekonomiczna

Składniki odżywcze i substancje czynne, ryba

Składniki odżywcze i substancje czynne, ryba

Wszystko w pakiecie!

Drożdże piwne Leiber są doskonałym uzupełnieniem zwłaszcza w przypadku wymagających receptur, np. w racjach z wysoką zawartością białka roślinnego i olejów. Są jednak nie tylko źródłem białka. Odznaczają się również wysoką zawartością substancji bioaktywnych, takich jak β-glukany i mannanooligosacharydy pochodzące ze ścian komórkowych drożdży, oraz składników odżywczych, takich jak wolne aminokwasy, witaminy z grupy B, minerały i mikroelementy.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych w akwakulturze:

 • wzbogacają paszę
 • pozwalają zaoszczędzić na pozostałych składnikach
 • są odpowiednie również do wymagających receptur

Składniki odżywcze i substancje czynne, skorupiaki

Składniki odżywcze i substancje czynne, skorupiaki

Drożdże piwne Leiber – optymalne zastosowanie w hodowli skorupiaków

Produkty Leiber z drożdży piwnych to nie tylko źródło białka! Odznaczają się one wysoką zawartością substancji bioaktywnych, takich jak β-glukany i mannanooligosacharydy pochodzące ze ścian komórkowych drożdży, oraz innych składników odżywczych, takich jak wolne aminokwasy, witaminy z grupy B, minerały i mikroelementy. Dlatego drożdże te są odpowiednie zwłaszcza w przypadku wymagających receptur, np. w racjach z wysoką zawartością białka roślinnego i olejów.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u skorupiaków:

 • wzbogacają paszę
 • pozwalają zaoszczędzić na pozostałych składnikach
 • są odpowiednie również do wymagających receptur

Smakowitość, Ryba

Smakowitość, Ryba

Smaczne i wartościowe.

Autolizowane i inaktywowane drożdże oraz ekstrakty drożdżowe zawarte w produktach Leiber nie tylko spełniają funkcje odżywcze w specjalnie opracowanych paszach i dodatkach – od dawna stosowane są również jako naturalne wzmacniacze smaku, które w zrównoważony sposób poprawiają akceptację i spożycie pokarmu. Dlatego produkty Leiber są odpowiednie zwłaszcza w przypadku wymagających receptur, np. w racjach z wysoką zawartością białka roślinnego i olejów.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u ryb:

 • lepszy pobór paszy
 • mniej strat paszy
 • również do wymagających receptur
 • pozytywny wpływ na wydajność wzrostową

Smakowitość, skorupiaki

Smakowitość, skorupiaki

Smak: klucz do zdrowia i sukcesu.

Inaktywowane i autolizowane drożdże oraz ekstrakty drożdżowe zawarte w produktach Leiber są od dawna stosowane jako naturalne wzmacniacze smaku. Spełniają nie tylko funkcje odżywcze w recepturach, ale także w zrównoważony sposób poprawiają akceptację i spożycie pokarmu. Produkty z drożdży piwnych Leiber są doskonałym uzupełnieniem zwłaszcza w przypadku wymagających receptur, np. w racjach z wysoką zawartością białka roślinnego i olejów.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u skorupiaków:

 • większa atrakcyjność i akceptacja paszy
 • lepszy pobór i mniej strat paszy
 • lepszy pobór paszy
 • pozytywny wpływ na wydajność wzrostową

Zdrowe jelita, ryba

Zdrowe jelita, ryba

Prebiotycznie. Prozdrowotnie.

Składniki prebiotyczne w drożdżach inaktywowanych służą jako substrat dla mikrobiomu jelitowego i skutecznie wspomagają procesy trawienia i absorpcji u ryb. Drożdże piwne sprzyjają również wypieraniu i wiązaniu niektórych potencjalnych patogenów i mikotoksyn.

Zdrowie jelit odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ przewód pokarmowy ryb stanowi jedną z potencjalnych głównych dróg zakażenia. Ochrona jelit jest aktywną ochroną immunologiczną, ponieważ około 70% komórek odpornościowych znajduje się w limfatycznej tkance jelitowej (GALT – Gut Associated Lymphoid Tissue).

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u ryb:

 • utrzymują i wspomagają dobry stan jelit (eubioza)
 • działają wspomagająco w zaburzeniach mikrobiomu jelitowego (dysbioza)
 • sprawdzają się w trudnych dietach (z białkami roślinnymi, mikotoksynami itp.)
 • poprawiają morfologię i integralność jelit
 • utrzymują immunokompetencję w fazach wzrostu

Zdrowe jelita, skorupiaki

Zdrowe jelita, skorupiaki

Prebiotycznie – prozdrowotnie.

Zdrowie jelit odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ przewód pokarmowy skorupiaków stanowi jedną z potencjalnych głównych dróg zakażenia. Składniki prebiotyczne w drożdżach inaktywowanych służą jako substrat dla mikrobiomu jelitowego i skutecznie wspomagają procesy trawienia i absorpcji u skorupiaków. Drożdże piwne sprzyjają również wypieraniu i wiązaniu niektórych potencjalnych patogenów i mikotoksyn.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u skorupiaków:

 • utrzymują i wspomagają dobry stan przewodu pokarmowego (eubioza)
 • działają wspomagająco w zaburzeniach mikrobiomu jelitowego (dysbioza)
 • sprawdzają się w trudnych dietach (z białkami roślinnymi, mikotoksynami itp.)
 • poprawiają morfologię i integralność jelit
 • utrzymują immunokompetencję w fazach wzrostu

Układ odpornościowy, ryby

Układ odpornościowy, ryby

Odporność optymalna

Produkty Leiber z drożdży piwnych z wysoko oczyszczonymi glukanami skutecznie wspomagają immunokompetencję i naturalną odporność organizmu. Układ odpornościowy ryb jest ich najlepszą ochroną przed negatywnymi wpływami środowiska, przykładowo takimi jak patogeny i toksyny czy stres związany z wymagającymi warunkami hodowli i jej obsługą. Produkty Leiber z drożdży piwnych w znacznym stopniu redukują spadki wydajności, zapadalność na choroby o ciężkim przebiegu i śmiertelność.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u ryb:

 • stymulują odporność swoistą i nieswoistą
 • zwiększają odporność na stres i choroby i tym samym przeżywalność
 • wzmacniają działanie szczepionki (efekt adjuwantowy)
 • wspomagają budowę odporności w stadium larwalnym i narybku
 • można stosować je długotrwale (nie powodują spadku odporności)

Układ odpornościowy, skorupiaki

Układ odpornościowy, skorupiaki

Ochrona nie do przebicia.

Produkty Leiber z drożdży piwnych z wysoko oczyszczonymi glukanami skutecznie wspomagają nieswoisty układ odpornościowy skorupiaków. W przeciwieństwie do kręgowców nie posiadają one odporności swoistej, dlatego jest to najlepsza ochrona przed negatywnymi wpływami środowiska – takimi jak patogeny i toksyny czy stres związany z wymagającymi warunkami hodowli i jej obsługą. Produkty Leiber z drożdży piwnych w znacznym stopniu redukują straty spowodowane spadkami wydajności, zapadalnością na ciężkie choroby i śmiertelnością.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u skorupiaków:

 • aktywują odporność nieswoistą
 • zwiększają immunokompetencję i tym samym odporność na stres i choroby
 • zwiększają przeżywalność

Wydajność, ryby

Wydajność, ryby

Motor Twojego sukcesu!

Produkty Leiber z drożdży piwnych wspomagają witalność i odporność ryb. Wysoka biodostępność składników odżywczych i substancji czynnych w produktach Leiber przyczynia się do optymalnego wykorzystania potencjału wzrostu.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u ryb:

 • zwiększają potencjał wzrostu i poprawiają współczynnik konwersji paszy
 • poprawiają stan odżywienia i przemianę materii
 • są ważne we wszystkich fazach wzrostu, przede wszystkim w stadium larwalnym i narybku

Wydajność, skorupiaki

Wydajność, skorupiaki

Aktywny motor wzrostu

Parametry wydajnościowe, takie jak wzrost i współczynnik konwersji paszy, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa. Produkty Leiber wspomagają witalność i odporność zwierząt. Wysoka biodostępność składników odżywczych i substancji czynnych w produktach Leiber przyczynia się do optymalnego wykorzystania potencjału wzrostu, co ma szczególne znaczenie u krewetek z uwagi na ich krótki przewód pokarmowy.

 

Korzyści ze stosowania produktów Leiber z drożdży piwnych u skorupiaków:

 • wspomagają wzrost, poprawiają pobór i współczynnik konwersji paszy
 • skracają cykle produkcji
 • są ważne we wszystkich fazach wzrostu, przede wszystkim w stadiach larwalnych

Aktualne tematy z dziedziny Leiber GmbH

Kontakt
Nasze osoby kontaktowe chętnie Ci doradzą.
w górę