Nowa siedziba firmy Leiber w Bramsche-Engter nabiera kształtów. W nowym ośrodku Leiber Campus firma specjalizująca się w produkcji drożdży piwowarskich będzie w przyszłości skupiać pod jednym dachem swoje działy zajmujące się żywnością, naukami przyrodniczymi i żywieniem zwierząt, własnymi badaniami i rozwojem oraz administracją – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zakładów produkcyjnych.

 

Dyrektorzy zarządzający firmy Leiber GmbH, Bernd Schmidt-Ankum i Gilbert Klausmeyer, powitali przedstawicieli miasta Bramsche na oficjalnej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego.

 

„Cieszymy się, że możemy wspólnie z Państwem świętować ten kamień milowy w historii firmy Leiber. Nowa centrala firmy w Engter będzie stanowić dalszą inspirację dla współpracy w firmie Leiber, a tym samym dla przyszłej rentowności naszego przedsiębiorstwa”, powiedział Bernd Schmidt-Ankum. „Jednocześnie serdecznie zapraszamy naszych partnerów biznesowych do odwiedzenia nas w nowym Leiber Campus. W przyszłości specjały z drożdży piwowarskich produkowane przez firmę Leiber będą dostępne w tym miejscu dla profesjonalistów i smakoszy”.

 

Leiber Campus wita swoich gości w zalanym światłem atrium. Centralnym punktem spotkań jest kuchnia testowa na parterze, gdzie goście i partnerzy biznesowi mogą wypróbować nowe przepisy z wykorzystaniem cennych składników, które Leiber pozyskuje z drożdży piwowarskich. Restauracja pracownicza serwuje posiłki dla pracowników i otwiera się na zewnątrz, gdzie znajduje się taras i ogród. Na dwóch górnych piętrach mieszczą się biura, a także przestrzenie zachęcające do rozmów i spotkań. W całym budynku szczególny nacisk położono na dobre oświetlenie, świeże powietrze i przyjemną akustykę. Wszędzie użyto naturalnych, trwałych materiałów.

 

„Nowy Leiber Campus oferuje idealne warunki dla nowych form pracy, co powinno wzmocnić naszą siłę innowacyjną i uczynić nas jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą”, powiedział Gilbert Klausmeyer, dyrektor zarządzający firmy Leiber. „Jednocześnie ta inwestycja w nowe biura i laboratoria jest wyraźnym zobowiązaniem wobec lokalizacji w Bramsche”.

 

Aby zapewnić energooszczędną eksploatację budynku, został on zaprojektowany zgodnie ze standardem niemieckiej Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW „Efficiency House 40”. Ponadto ogrzewanie będzie zapewnione przez ciepło odpadowe z sąsiedniego zakładu produkcyjnego firmy Leiber. Firma Leiber eksploatuje swoje nowoczesne suszarnie i zakład ekstrakcji w Engter odpowiednio od 2010 i 2017 roku.

 

Wykonana z cegły klinkierowej elewacja nowego budynku ma zostać obsadzona m.in. chmielem. Wokół kampusu posadzone będą byliny i dzikie kwiaty. Z tarasu znajdującego się przed południową stroną budynku można dojść do stawu, który wtapia się w teren. Szersze otoczenie tego miejsca stanie się parkiem krajobrazowym: Teren pokryją drzewa odpowiadające wegetacji lokalnej i przyjazne owadom dziko rosnące kwiaty. Poprzez zieleń podróżujący ulicą Vördener Straße zawsze będą mieli widok na budynek. Miejsca postojowe dla samochodów zostaną obsadzone drzewami i będą zacienione.

 

Prace przygotowawcze do budowy Leiber Campus rozpoczęły się wiosną 2022 roku. Latem 2023 roku około 100 pracowników obecnie zatrudnionych w trzech lokalizacjach będzie mogło przenieść się do nowej siedziby firmy. Na trzech piętrach o łącznej powierzchni około 2700 metrów kwadratowych znajdzie się miejsce dla pracowników firmy Leiber.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Leiber wyznacza cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dzięki konkretnie sformułowanym celom w zakresie zrównoważonego zarządzania firma Leiber podejmuje kolejne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Sama idea produkcji firmy Leiber jest zrównoważona: uszlachetnianie drożdży piwowarskich do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. Oprócz tego upcyklingu firma Leiber określiła również konkretne obszary działania i wyznaczyła cele: dla łańcuchów dostaw, redukcji emisji CO2, kultury zarządzania i zdrowia.

 

„Konkretne cele są ważne, abyśmy mogli podjąć i ocenić właściwe kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju”, mówi Dietmar Vahle, kierownik ds. zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju w firmie Leiber. „Pozwoli nam to na doskonalenie naszego rozwoju w sposób mierzalny i przejrzysty, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

 

Są to w szczególności następujące obszary działania i cele:

 

1. Code of Conduct (kodeks postępowania)

W 2021 roku firma Leiber przyjęła kodeks postępowania (Code of Conduct), regulujący sposób działania w przypadku korupcji, pracy przymusowej i pracy dzieci, a także zasady odpowiedzialności społecznej, takie jak prawa człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona środowiska. Dodatkowo istnieje anonimowy system zgłaszania naruszeń, a także zobowiązanie pracowników i partnerów biznesowych do przestrzegania tego kodeksu.

 

Celem jest, aby do końca 2022 r. firma Leiber zawarła porozumienie z 80% swoich strategicznie ważnych dostawców (o rocznych obrotach w wysokości co najmniej 100 000 euro) w sprawie przestrzegania tego kodeksu postępowania. Można to osiągnąć poprzez podpisanie kodeksu postępowania firmy Leiber lub wykazanie równoważnego spełniania tych wymagań.

 

2. Redukcja emisji CO2

W 2021 roku firma Leiber sporządziła swój pierwszy bilans klimatyczny, tworząc tym samym podstawę przejrzystego śledzenia przyszłych zmian. Planowane są konkretne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2, np. budowa kotła na biomasę. W szczególności para do suszenia drożdży piwowarskich ma być pozyskiwana z nieprzetworzonych odpadów drzewnych.

 

Celem firmy Leiber jest zapewnienie neutralności klimatycznej produkcji w niemieckim zakładzie w Bramsche-Engter do roku 2030. Już do 2024 roku dzięki zastosowaniu kotła na biomasę emisja CO2 powinna spaść o 50%.

 

3. Rozwój kadry kierowniczej

W 2021 r. firma Leiber określiła cechy skutecznej kultury zarządzania, które mogą być wykorzystywane do interakcji wewnątrz firmy. Na tej podstawie opracowano kompetencje i wymagania stawiane menedżerom.

 

Celem jest przeszkolenie w 2022 roku wszystkich menedżerów Leiber w zakresie cech skutecznej kultury zarządzania.

 

4. Zakładowa opieka zdrowotna

Aby wspierać zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników, Leiber wprowadzi w ciągu 2022 roku system zarządzania zdrowiem. Elementy zakładowej opieki zdrowotnej obejmują ergonomiczne miejsca pracy, rozmowy dotyczące powrotu do pracy po dłuższej chorobie, szczepienia, środki reintegracji w przedsiębiorstwie, zakładowe badania lekarskie, zwrot kosztów okularów roboczych lub rowerów służbowych.

 

Celem jest, aby do 2022 roku 50% pracowników skorzystało z co najmniej jednej oferty w zakresie opieki zdrowotnej.

 

W roku 2021 firma Leiber zdecydowała się na wdrożenie procesu certyfikacji swoich niemieckich zakładów produkcyjnych zgodnie z normą zrównoważonej gospodarki „ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften”. Ma to na celu ochronę zasobów, efektywne wykorzystanie energii oraz zrównoważone uwzględnienie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Norma ZNU promuje i wymaga od firm opracowania indywidualnego, zintegrowanego systemu zrównoważonego zarządzania. Ta norma została opracowana przez Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Witten/Herdecke. Jest ona regularnie weryfikowana przez niezależnych audytorów.

 

O firmie Leiber:

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Standard zrównoważonego zarządzania celem Leiber w 2022 r.

 

Zrównoważony rozwój jest podstawowym założeniem firmy Leiber, która zajmuje się przetwórstwem drożdży piwnych w innowacyjne produkty dla ludzi i zwierząt. Aby kontynuować ten upcykling w przyszłości, producent zdecydował się certyfikować swoje niemieckie zakłady na zgodność ze standardem zrównoważonego zarządzania (ZNU). Celem jest ochrona zasobów, efektywne wykorzystanie energii oraz model biznesowy zrównoważony pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

 

Standard ZNU promuje indywidualne, zintegrowane systemy zarządzania zrównoważoną działalnością gospodarczą i wymaga ich od firm. Został on opracowany przez Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Witten/Herdecke i jest regularnie weryfikowany przez niezależnych audytorów.

 

Praktyczne i spójne wytyczne ZNU przekonały firmę Leiber do dostosowania do nich swojej produkcji i w konsekwencji do zewnętrznej certyfikacji w roku 2022. W tym celu średniej wielkości przedsiębiorstwo powołało własny zespół ds. zrównoważonego rozwoju i zwróciło się do firmy Fjol GmbH o wparcie w procesie certyfikacji.

Jeden kamień milowy został już osiągnięty: pierwsza kalkulacja śladu węglowego w roku 2020. Polega ona na obliczeniu bieżącej emisji CO2 przez firmę. W przyszłości na tej znormalizowanej podstawie będzie można mierzyć zmiany wynikające na przykład z wykorzystania w produkcji energii odnawialnych.

 

Ponadto propozycje ulepszeń mogą wnosić aktywnie sami pracownicy. W tym celu firma Leiber stworzyła nowy wewnętrzny system racjonalizatorski. „Liczne, kompetentne sugestie naszych kolegów pokazują, jak ważny jest temat zrównoważonego rozwoju wśród samych pracowników” – mówi Dietmar Vahle, kierownik ds. zarządzania jakością i zarazem menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Leiber. „Cieszymy się, że już teraz zostaną wdrożone naprawdę bardzo dobre propozycje ulepszeń – dobre zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów i dostawców”.

 

Kolejnym celem jest zewnętrzna certyfikacja na zgodność ze standardem ZNU na początku 2022 roku. Później będziemy w sposób ciągły wdrażać kolejne ulepszenia.

 

O Leiber: 

Firma Leiber przetwarza drożdże piwne w innowacyjne produkty dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach przeprowadza badania i opracowuje dla swoich klientów dopasowane rozwiązania w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Są to produkty najwyższej jakości, dzięki którym firma już od 1954 r. praktykuje upcycling na poziomie rynku światowego.

Odświeżone logo i nowa strona internetowa dla specjalisty w dziedzinie drożdży piwnych

 

Nowoczesne, emocjonalne i otwarte – takie jest nowe logo Leiber. Starannie odświeżona warstwa słowno-graficzna w nowoczesny sposób pozycjonuje średniej wielkości producenta, podkreślając przy tym jego kluczowe założenia: ciągłość, innowacyjność i zrównoważony rozwój.

 

Oprócz logo odświeżona została również strona internetowa Leiber: nowa strona www.leibergmbh.de jest bardziej intuicyjna i stanowi czytelną prezentację firmy i produktów Leiber, ofert pracy oraz informacji o rynkach i rozwiązaniach w zakresie biotechnologii, żywności, nutraceutyków oraz zwierząt hodowlanych i domowych.

 

Uruchomienie nowej strony internetowej zbiega się w czasie z międzynarodowymi targami branży dodatków do żywności Food Ingredients Europe. Odbędą się one w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2021 r. w połączeniu z targami Health Ingredients we Frankfurcie nad Menem. Leiber pojawi się na nich po raz pierwszy ze swoim stoiskiem w nowej odsłonie i zaprezentuje produkty z dziedziny life science, czyli z branży biotechnologicznej, spożywczej i nutraceutycznej. Przedmiotem szczególnej uwagi będą najnowsze osiągnięcia w zakresie koncentratów białkowych o innowacyjnym zastosowaniu w aktualnych trendach żywieniowych.

 

Broszury, opakowania i inne materiały będą pojawiać się w nowej oprawie graficznej stopniowo – najpierw bowiem, w myśl zrównoważonego rozwoju, zużyjemy dotychczasowe zapasy.

 

Słód jęczmienny jest początkiem surowca podstawowego – drożdży piwnych, z których Leiber opracowuje dla swoich klientów dopasowane rozwiązania w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dotychczas był on elementem znaku słowno-graficznego firmy.

 

W nowym logo występuje siewka, która może oznaczać jęczmień i zarazem symbolizować surowce odnawialne. Zrównoważony rozwój bowiem stanowi jedno z podstawowych założeń firmy, która już od 1954 roku zajmuje się upcyklingiem drożdży browarniczych. Obecnie Leiber koncentruje się na zrównoważonych procesach: od zakupów, przez produkcję i administrację, aż po logistykę.

 

W porównaniu do poprzedniego logo, główne elementy zachowano i zinterpretowano w bardziej nowoczesny sposób: romb otaczający siewkę nie jest już w pełni pomarańczowy, lecz zakreślony bardziej stonowanie, co ma sygnalizować transparentność i otwartość. Wrażenie to wzmacnia również przerwa w obrysie rombu. Czcionkę i kolory zmieniono nieznacznie, aby zachować związek z poprzednim logo. W ten sposób z powodzeniem połączono przeszłość z przyszłością.

 

O Leiber:

Firma Leiber przetwarza drożdże piwne w innowacyjne produkty dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach przeprowadza badania i opracowuje dla swoich klientów dopasowane rozwiązania w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Są to produkty najwyższej jakości, dzięki którym firma już od 1954 r. praktykuje upcycling na poziomie rynku światowego.

Od 2003 roku firma Leiber posiada zakład w Krośniewicach, w którym zatrudnia ok. 30 pracowników do pozyskiwania drożdży w jakości spożywczej i paszowej.  Od kwietnia 2022 r. dostępna będzie tu nowa suszarnia rozpyłowa do efektywnego suszenia płynnych drożdży piwnych, które są produktem wyjściowym opracowywanych na zamówienie rozwiązań.

 

Nowa suszarnia jest największą inwestycją firmy Leiber w Krośniewicach. „Inwestycja ta jest wyraźnym przejawem zaangażowania firmy Leiber w rozwój zakładu w Krośniewicach. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego projektu przyczynili”, powiedział Bernd Schmidt-Ankum, dyrektor zarządzający Leiber GmbH,

 

na uroczystej ceremonii z okazji rozpoczęcia prac, która odbyła się 16 września z udziałem Katarzyny Erdman, burmistrzyni Krośniewic. W uroczystości udział wzięli również dyrektor polskiej spółki-córki Leiber Sp. z o.o., Piotr Ostaszewski, przybyli z Bramsche członkowie zarządu Leiber, Bernd Schmidt-Ankum i Gilbert Klausmeyer oraz kierownicy projektu: Oliver Beckmann i Johannes Huiras.

 

Inwestycja ma na celu zarówno zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu, jak i poprawę jakości produktów końcowych. Pomimo obecnych niedoborów na globalnym rynku materiałów budowlanych przewiduje się planowe uruchomienie produkcji w kwietniu 2022 roku.

Plecy
Powrót do strony przeglądu wiadomości
w górę