Gdy 6 marca 1954 roku Franz Leiber założył firmę, która dziś nosi jego imię, słowo upcykling nie istniało jeszcze w niemieckojęzycznym świecie. Innowacyjny był również podstawowy pomysł założyciela, polegający na pozyskiwaniu cennych ekstraktów z produktów ubocznych warzenia piwa. Leiber jest obecnie globalnym specjalistą w dziedzinie drożdży piwowarskich, opracowującym we własnych laboratoriach składniki dla przemysłu biotechnologicznego i spożywczego, żywienia zwierząt i rolnictwa.

 

Ponad 200 pracowników w Bramsche współpracuje z około 65 partnerami na całym świecie nad udoskonalaniem drożdży piwowarskich. To sprawia, że Leiber GmbH, która rozwinęła się w ciągu ostatnich 70 lat z firmy Franz Leiber & Co., zajmującej się przetwarzaniem drożdży piwnych, jest wysoce wyspecjalizowanym liderem na rynku. Innowacja to DNA naszego przedsiębiorstwa. We własnym dziale badań i rozwoju we współpracy z naszymi licznymi klientami ciągle opracowujemy nowe produkty.  Laboratoria klientów są ważną częścią nowego Leiber Campus, który został otwarty pod koniec 2023 roku.

Ta nowoczesna, trzypiętrowa siedziba łączy różne działy – od obsługi klienta, sprzedaży i marketingu po rozwój korporacyjny i finanse pod jednym dachem – w bezpośrednim sąsiedztwie produkcji w dzielnicy Engter. Pracownicy spotykają się w restauracji zakładowej, kuchnia testowa oferuje miejsce na eksperymentalne degustacje z gośćmi, a jasne galerie zapewniają przestrzeń do dyskusji.

 

„W Leiber Campus chcemy zaoferować naszym pracownikom dobre miejsce do pracy i spotkań, a jednocześnie zainwestować w pomyślną przyszłość Leiber w Bramsche”, mówi Gilbert Klausmeyer, dyrektor zarządzający Leiber GmbH. W ostatnim czasie Leiber zainwestował również w zakłady produkcyjne w Engter oraz w nową elektrownię na biomasę, która ma zmniejszać emisję CO2 o około 50% od końca 2024 roku. Leiber dąży do osiągnięcia neutralnej dla klimatu produkcji w swoich niemieckich zakładach do 2030 roku. W firmie Leiber zrównoważony rozwój znajduje odzwierciedlenie nie tylko w motto „Daj drożdżom drugie życie”, ale w całym łańcuchu tworzenia wartości. Jako pośrednik między dużymi browarami z jednej strony, a firmami z branży spożywczej i żywienia zwierząt z drugiej, Leiber jest średniej wielkości „Hidden Champion”.

 

„Kilkudziesięcioletnie doświadczenie z surowcem, jakim są drożdże piwowarskie, w połączeniu z pionierskim duchem start-upu – to właśnie sprawia, że Leiber jest wyjątkowy. Już mój dziadek Franz Leiber dał przykład innowacyjności, którą nadal rozwijamy”, mówi Bernd Schmidt-Ankum, dyrektor zarządzający Leiber GmbH i wnuk założyciela. W centrum sukcesu tej firmy jest duch zespołowy. Leiber oferuje zróżnicowane, odporne na kryzys i wartościowe miejsca pracy. „Oferujemy szeroką gamę różnych stanowisk. Stwarzamy możliwości dla stażystów i pracowników produkcji, inżynierów i techników laboratoryjnych oraz pracowników sprzedaży i menedżerów ds. kluczowych klientów”, mówi Magdalena Brosda, kierownik działu kadr. Aplikacje z regionu Osnabrück są tak samo mile widziane, jak z sieci uniwersytetów, z którymi współpracuje Leiber.

 

Aby zaprezentować firmę, jej produkty i możliwości kariery zainteresowanym stronom i sąsiadom, Leiber planuje dzień otwarty w niedzielę 15 września 2024 r. Data przyjazna rodzinom jest już ustalona, a program zostanie dopracowany przed publikacją.

Beta-glukan Yestimun® stymulujący i modulujący układ odpornościowy był głównym tematem prezentacji firmy Leiber na targach Vitafoods w Genewie. Na tych największych europejskich targach nutraceutyków firma Leiber zaprezentowała szeroką gamę drożdży piwowarskich Interyeast® Vital o wysokiej zawartości witaminy B. W połowie maja 150 000 profesjonalistów ze 130 krajów spotkało się tutaj, aby nawiązać kontakty, zidentyfikować trendy rynkowe i dowiedzieć się o nowych produktach.

Punktualnie z rozpoczęciem targów debiutowała nowa strona Yestimun® (www.yestimun.de). Twórcy produktów znajdą tutaj informacje na temat funkcjonalności Yestimun® i zastosowań, w których mogą wykorzystać beta-glukan z drożdży piwowarskich. Konsumenci natomiast mogą tu znaleźć odpowiedzi na temat marki Yestimun®, podawane również jako składnik na opakowaniach konsumenckich.

 

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Na targach VIV ASIA 2023 firma Leiber zaprezentowała się jako innowacyjny producent rozwiązań w zakresie żywienia i zdrowia zwierząt dla wszystkich ich gatunków: od trzody chlewnej po drób, bydło i bydło mleczne po akwakulturę, zwierzęta domowe na wszystkich etapach życia. Po czterech długich latach przerwy spowodowanej przez covid, Bangkok ponownie stał się centrum przemysłu paszowego. Leiber spotkał się teraz również w Azji ze swoimi klientami i partnerami twarzą w twarz.

 

Leiber postrzega region Azji-Pacyfiku jako znaczący rynek wzrostu z długoterminowym potencjałem. Dla specjalisty od drożdży piwowarskich ważne jest to, aby rozpoznać różnorodne wymagania klientów i zaoferować innowacyjne rozwiązania, na przykład w celu poprawy jakości paszy, jej spożycia i zrównoważonego rozwoju. Rozmowy prowadzone w czasie trwania impresy targowej są okazją do konkretnego wdrażania nowych projektów w zakresie drożdży piwowarskich, które powstają w wyniku wymiany doświadczeń z klientami.

 

VIV ASIA to jedna z największych w Azji imprez targowych poświęconych zwierzętom gospodarskim, ich hodowli, ich łańcuchowi dostaw oraz rozwiązaniom w zakresie ich zdrowia skupiające wszystkie powiązane sektory i gatunki. Dla 45.527 odwiedzających, targi oferowały możliwość zbadania produktów i usług od ponad 1.186 światowych producentów i dostawców z 57 krajów. Przez trzy dni na rynku przemysłu paszowego odbywały się ożywione kontakty osobiste, networking i wymiana wiedzy.

 

Leiber już planuje kolejne targi VIV Asia, które odbędą się w Bangkoku w dniach 12-14 marca 2025 roku.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Od początku 2023 roku firma Leiber jest członkiem BalPro, „Stowarzyszenia na rzecz Alternatywnych Źródeł Białka”.

30 stycznia 2023 roku związek oficjalnie poinformował, że firma Leiber dołączyła do BalPro. Nasze przedsiębiorstwo jest widoczne na stronie głównej stowarzyszenia oraz w portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn.

 

Dlaczego Leiber dołącza do BalPro?

Pod hasłem „Różnicowanie zamiast ideologizowania” BalPro jest niezależną platformą firm, start-upów, i instytucji politycznych i badawczych, które w ramach sieci wymieniają branżowe know-how dotyczące wszystkich aspektów alternatywnych białek.

Co ciekawe, członkowie stowarzyszenia działają w ramach łańcucha tworzenia wartości w zakresie białek alternatywnych, stanowiąc w ten sposób sieć najróżniejszych ekspertów, w której można znaleźć odpowiedzi na wiele złożonych pytań.

 

W firmie Leiber postrzegamy temat alternatywnych białek jako kluczową technologię i jesteśmy przekonani, że członkostwo w BalPro oraz związana z tym wymiana i otwarty dialog między przedsiębiorstwami przyczynią się w istotny sposób do postępu gospodarczego alternatywnych białek oraz wzmocnienia interesów i pozycji firmy Leiber na różnych rynkach.

Widzimy wiele możliwości konstruktywnego i przejrzystego dialogu z wieloma członkami stowarzyszenia oraz rozszerzenia relacji z nowymi i istniejącymi klientami i partnerami projektowymi.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

 

Z początkiem roku 2023 Leiber centralizuje dział marketingu i wzmacnia sprzedaż międzynarodową w sektorze life science.

 

Od 1 stycznia 2023 r. kierownictwo centralnego działu marketingu przejęła Karolin Kreutzer. Z dużym doświadczeniem w zakresie dystrybucji specjalistka ds. marketingu jako Global Business Development Manager prowadziła z powodzeniem dział Nutraceuticals firmy Leiber international. Wraz ze specjalistkami ds. marketingu Janą Blank i Karen Mörler będzie nadal rozwijać strategię marki Leiber w obranym kierunku.

 

„Leiber zawdzięcza swoją pozycję lidera rynku rozwiązań produktowych z drożdży piwowarskich swojej stałej sile innowacyjnej. Nasi zaangażowani koledzy w różnych specjalnościach i krajach przyczyniają się w znacznym stopniu do sukcesu tej rodzinnej firmy, należącej do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Dalsze wzmacnianie tych wartości od wewnątrz i uwidacznianie ich na zewnątrz poprzez ukierunkowaną komunikację – to działania, które chcę podjąć na moim nowym stanowisku”, mówi Karolin Kreutzer.

 

W sektorze life science dwoje nowych key account managerów zajmie się naszymi klientami w Europie: Eike Meyer-Wetjen będzie od teraz odpowiadać za klientów w Niemczech, Austrii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Alessandro Sobacchi jest osobą kontaktową w kwestiach ekspansji na rynku włoskim. Oboje mają wieloletnie doświadczenie w branży spożywczej i już w przeszłości z powodzeniem angażowali się jako partnerzy dystrybucyjni firmy Leiber. Dzięki tym dwojgu ekspertów Leiber rozszerza swoją sprzedaż bezpośrednią w tych krajach.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Dzięki nowej, ekologicznej koncepcji stoiska firma Leiber ponownie prezentuje swoje produkty na targach na całym świecie. Po przerwie wymuszonej przez pandemię koronawirusa odwiedzający targi EuroTier byli bardzo zadowoleni, że znów mogli porozmawiać ze sobą osobiście. Pod hasłem „Give Yeast a Second Life” firma Leiber skupiła się na zrównoważonym rozwoju swoich produktów z drożdży piwowarskich. O wadze przywiązywanej przez firmę Leiber do zrównoważonego rozwoju świadczyły cyfrowe broszury i elementy konstrukcyjne wielokrotnego użytku, wykorzystane do stworzenia niewielkiego, lecz interesującego stoiska o powierzchni 40 m².

 

106 000 osób odwiedziło w listopadzie w Hanowerze największe na świecie wiodące targi profesjonalnej hodowli i zarządzania trzodą. Koncepcja stoiska firmy Leiber była nastawiona na komunikację, aby wymieniać informacje i doświadczenia z odwiedzającymi targi: produkty z drożdży piwowarskich do obejrzenia, touchwall z filmami i pokazami slajdów, strefa pobierania broszur cyfrowych.

 

Helge Jakubowski, kierownik działu Leiber Tierernährung, i jego zespół mieli przyjemność przeprowadzić wiele rozmów z klientami i zainteresowanymi: „Wspaniale było móc ponownie osobiście porozmawiać o innowacjach i wspólnych projektach. Ta profesjonalna wymiana inspiruje wszystkich zaangażowanych”. Dobrze widoczne stoisko wystawowe zapewniło gościnną oprawę, pełną interesujących informacji.

 

Około 1800 producentów z 57 krajów wzięło udział w targach EuroTier, które odbyły się w dniach od 15 do 18 listopada 2022 roku na terenach wystawowych w Hanowerze. Po czteroletniej przerwie krajowe i międzynarodowe firmy codziennie prezentowały swoje produkty i innowacje na 250 000 m² powierzchni w 14 halach.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

W przyszłości firma Leiber będzie wytwarzać z odpadów drzewnych dużą część energii cieplnej i około jednej trzeciej energii elektrycznej potrzebnej do produkcji w Engter w Dolnej Saksonii. W tym celu specjalista od drożdży piwowarskich inwestuje około 14 milionów euro w elektrownię na biomasę.

 

Komentując rozpoczęcie budowy w październiku 2022 roku, Bernd Schmidt-Ankum, dyrektor zarządzający Leiber GmbH, powiedział: „Elektrownią na biomasę w Engter chcemy zastąpić drewnem odpadowym około 70% dotychczasowego zapotrzebowania na gaz w naszej produkcji. W ten sposób realizujemy cel, jakim jest wytwarzanie naszych produktów w przyszłości nie tylko w sposób zrównoważony, ale również neutralny dla klimatu”.

 

Do suszenia drożdży piwowarskich w wieżach rozpyłowych i ekstrakcji wysokiej jakości składników prozdrowotnych w procesie produkcyjnym firmy Leiber wymagane jest ciepło. Dotychczas w zakładzie w Engter energia cieplna była wytwarzana z gazu. Aby zastąpić to paliwo kopalne surowcem odnawialnym, Leiber buduje elektrownię na biomasę, która będzie zasilana drewnem odpadowym.

 

„Nowa elektrownia na biomasę ma dostarczać około połowy potrzebnej energii w postaci gazu i prądu elektrycznego od końca 2023 roku. Dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić do 10 000 ton CO2 rocznie”, mówi Oliver Beckmann, dyrektor działu technologii i produkcji. „Przybliża nas to do celu, jakim jest jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie energii i wytwarzanie produktów Leiber w sposób jak najbardziej zrównoważony i neutralny dla klimatu”.

 

Kotłownia nowej elektrowni na biomasę powstanie na powierzchni 760 metrów kwadratowych. Magazyn drewna oferuje 570 metrów kwadratowych powierzchni dla maksymalnie 2500 metrów sześciennych odpadów drzewnych. W ciągu godziny spalane są maksymalnie 3 tony drewna, co daje rocznie ok. 15 000 ton. Drewno odpadowe, takie jak odpady z przetwórstwa drewna lub z wycinki w ramach pielęgnacji krajobrazu, jest wykorzystywane do zasilania zakładu.

 

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju Leiber będzie corocznie zlecał kontrolę dokładnych oddziaływań tego sposobu wytwarzania energii i publikował wyniki tych badań. Firma Leiber jest regularnie certyfikowana zgodnie z normą ZNU Sustainable Management, opracowaną przez Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Witten Herdecke.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

We wrześniu 2022 roku firma Leiber zainaugurowała całkowicie nową suszarnię drożdży piwowarskich w Krośniewicach, świętując jednocześnie 20-lecie swojego zaangażowania biznesowego w Polsce. Pracownicy w Krośniewicach obchodzili to podwójne święto razem z przedstawicielami lokalnej polityki i biznesu oraz 15 kolegami z centrali w Bramsche.
Katarzyna Erdman, burmistrz Krośniewic, podkreśliła dobrą współpracę z firmą Leiber i z zadowoleniem przyjęła inwestycję w tej lokalizacji.

Około 35 pracowników wytwarza produkty z drożdży piwowarskich w zakładzie, który dysponuje obecnie nowym budynkiem, i dostarcza je do klientów na całym świecie. Firma Leiber nabyła stary zakład produkcyjny, należący wcześniej do mleczarni, już w 2002 roku, jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce w maju 2004 r. Dzięki zakładowi w Krośniewicach firma Leiber uzyskała dostęp do polskich browarów, mogąc dzięki temu przetwarzać produkowane tam drożdże piwowarskie bez długich dróg transportu. Nowy zakład uzupełnia teraz istniejące moce produkcyjne o nowoczesną i wydajną suszarnię.

Dziękujemy i pozdrawiamy słonecznie z Bramsche

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Zrównoważone zarządzanie – to w firmie Leiber nie tylko hasło, lecz żywa praktyka, co potwierdza dzisiaj certyfikat „ZNU Sustainable Management”. Specjalizująca się w produkcji drożdży piwowarskich firma bez zarzutów przeszła swój pierwszy audyt, przeprowadzony przez niezależnych kontrolerów.

 

„Jesteśmy dumni, że możemy czarno na białym podeprzeć naszą obietnicę zrównoważonego rozwoju ważnym certyfikatem”, mówi dyrektor zarządzający Bernd Schmidt-Ankum o udanej certyfikacji ZNU. „Podejście firmy Leiber do uszlachetniania drożdży piwowarskich i przekształcania ich w innowacyjne produkty dla ludzi i zwierząt sprawdza się również w naszych procesach i w sposobie traktowania naszych pracowników”.

 

Norma ZNU Sustainable Management została opracowana przez Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Witten Herdecke. Firma Leiber wybrała ten standard, ponieważ dzięki niemu zrównoważony rozwój jest weryfikowalny i mierzalny, co prowadzi do stałej poprawy. Coroczne audyty zewnętrzne sprawdzają również proces ciągłego doskonalenia. Liczne firmy z branży spożywczej i browary także stosują normę ZNU.

 

„Dzięki certyfikacji ZNU Leiber przyczynia się do przejrzystych łańcuchów dostaw: zarówno dla browarów, od których Leiber pozyskuje drożdże piwowarskie, jak i dla firm z branży spożywczej i żywienia zwierząt, którym Leiber dostarcza produkty”, mówi Dietmar Vahle, kierownik ds. zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju w firmie Leiber. „Dzięki optymalnym procesom możemy efektywnie wykorzystać wszystkie surowce i uniknąć odrzutów. Pozwala to na skuteczne oszczędzanie zasobów i środowiska”.

 

Obok niezawodnych i energooszczędnych procesów, w produkcji firmy Leiber audytorzy docenili również pełne uznania traktowanie pracowników. Na przykład chwalony i dobrze postrzegany jest nowy system racjonalizacyjny z systemem premiowym.

 

W przypadku pytań prosimy zwrócić się do:

Dietmar Vahle, pełnomocnik ds. zarządzania jakością i kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Leiber GmbH

ed.hbmgrebiel@elhav.d

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Nowa siedziba firmy Leiber w Bramsche-Engter nabiera kształtów. W nowym ośrodku Leiber Campus firma specjalizująca się w produkcji drożdży piwowarskich będzie w przyszłości skupiać pod jednym dachem swoje działy zajmujące się żywnością, naukami przyrodniczymi i żywieniem zwierząt, własnymi badaniami i rozwojem oraz administracją – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zakładów produkcyjnych.

 

Dyrektorzy zarządzający firmy Leiber GmbH, Bernd Schmidt-Ankum i Gilbert Klausmeyer, powitali przedstawicieli miasta Bramsche na oficjalnej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego.

 

„Cieszymy się, że możemy wspólnie z Państwem świętować ten kamień milowy w historii firmy Leiber. Nowa centrala firmy w Engter będzie stanowić dalszą inspirację dla współpracy w firmie Leiber, a tym samym dla przyszłej rentowności naszego przedsiębiorstwa”, powiedział Bernd Schmidt-Ankum. „Jednocześnie serdecznie zapraszamy naszych partnerów biznesowych do odwiedzenia nas w nowym Leiber Campus. W przyszłości specjały z drożdży piwowarskich produkowane przez firmę Leiber będą dostępne w tym miejscu dla profesjonalistów i smakoszy”.

 

Leiber Campus wita swoich gości w zalanym światłem atrium. Centralnym punktem spotkań jest kuchnia testowa na parterze, gdzie goście i partnerzy biznesowi mogą wypróbować nowe przepisy z wykorzystaniem cennych składników, które Leiber pozyskuje z drożdży piwowarskich. Restauracja pracownicza serwuje posiłki dla pracowników i otwiera się na zewnątrz, gdzie znajduje się taras i ogród. Na dwóch górnych piętrach mieszczą się biura, a także przestrzenie zachęcające do rozmów i spotkań. W całym budynku szczególny nacisk położono na dobre oświetlenie, świeże powietrze i przyjemną akustykę. Wszędzie użyto naturalnych, trwałych materiałów.

 

„Nowy Leiber Campus oferuje idealne warunki dla nowych form pracy, co powinno wzmocnić naszą siłę innowacyjną i uczynić nas jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą”, powiedział Gilbert Klausmeyer, dyrektor zarządzający firmy Leiber. „Jednocześnie ta inwestycja w nowe biura i laboratoria jest wyraźnym zobowiązaniem wobec lokalizacji w Bramsche”.

 

Aby zapewnić energooszczędną eksploatację budynku, został on zaprojektowany zgodnie ze standardem niemieckiej Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW „Efficiency House 40”. Ponadto ogrzewanie będzie zapewnione przez ciepło odpadowe z sąsiedniego zakładu produkcyjnego firmy Leiber. Firma Leiber eksploatuje swoje nowoczesne suszarnie i zakład ekstrakcji w Engter odpowiednio od 2010 i 2017 roku.

 

Wykonana z cegły klinkierowej elewacja nowego budynku ma zostać obsadzona m.in. chmielem. Wokół kampusu posadzone będą byliny i dzikie kwiaty. Z tarasu znajdującego się przed południową stroną budynku można dojść do stawu, który wtapia się w teren. Szersze otoczenie tego miejsca stanie się parkiem krajobrazowym: Teren pokryją drzewa odpowiadające wegetacji lokalnej i przyjazne owadom dziko rosnące kwiaty. Poprzez zieleń podróżujący ulicą Vördener Straße zawsze będą mieli widok na budynek. Miejsca postojowe dla samochodów zostaną obsadzone drzewami i będą zacienione.

 

Prace przygotowawcze do budowy Leiber Campus rozpoczęły się wiosną 2022 roku. Latem 2023 roku około 100 pracowników obecnie zatrudnionych w trzech lokalizacjach będzie mogło przenieść się do nowej siedziby firmy. Na trzech piętrach o łącznej powierzchni około 2700 metrów kwadratowych znajdzie się miejsce dla pracowników firmy Leiber.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Plecy
Powrót do strony przeglądu wiadomości
w górę