Leiber GmbH
Leiber nowym członkiem Stowarzyszenia na rzecz Alternatywnych Źródeł Białka (BalPro)

Od początku 2023 roku firma Leiber jest członkiem BalPro, „Stowarzyszenia na rzecz Alternatywnych Źródeł Białka”.

30 stycznia 2023 roku związek oficjalnie poinformował, że firma Leiber dołączyła do BalPro. Nasze przedsiębiorstwo jest widoczne na stronie głównej stowarzyszenia oraz w portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn.

 

Dlaczego Leiber dołącza do BalPro?

Pod hasłem „Różnicowanie zamiast ideologizowania” BalPro jest niezależną platformą firm, start-upów, i instytucji politycznych i badawczych, które w ramach sieci wymieniają branżowe know-how dotyczące wszystkich aspektów alternatywnych białek.

Co ciekawe, członkowie stowarzyszenia działają w ramach łańcucha tworzenia wartości w zakresie białek alternatywnych, stanowiąc w ten sposób sieć najróżniejszych ekspertów, w której można znaleźć odpowiedzi na wiele złożonych pytań.

 

W firmie Leiber postrzegamy temat alternatywnych białek jako kluczową technologię i jesteśmy przekonani, że członkostwo w BalPro oraz związana z tym wymiana i otwarty dialog między przedsiębiorstwami przyczynią się w istotny sposób do postępu gospodarczego alternatywnych białek oraz wzmocnienia interesów i pozycji firmy Leiber na różnych rynkach.

Widzimy wiele możliwości konstruktywnego i przejrzystego dialogu z wieloma członkami stowarzyszenia oraz rozszerzenia relacji z nowymi i istniejącymi klientami i partnerami projektowymi.

 

O firmie Leiber: 

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

 

Plecy
Powrót do strony przeglądu wiadomości
w górę