Leiber GmbH
Zrównoważony biznes – dla klientów, pracowników i klimatu

Standard zrównoważonego zarządzania celem Leiber w 2022 r.

 

Zrównoważony rozwój jest podstawowym założeniem firmy Leiber, która zajmuje się przetwórstwem drożdży piwnych w innowacyjne produkty dla ludzi i zwierząt. Aby kontynuować ten upcykling w przyszłości, producent zdecydował się certyfikować swoje niemieckie zakłady na zgodność ze standardem zrównoważonego zarządzania (ZNU). Celem jest ochrona zasobów, efektywne wykorzystanie energii oraz model biznesowy zrównoważony pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

 

Standard ZNU promuje indywidualne, zintegrowane systemy zarządzania zrównoważoną działalnością gospodarczą i wymaga ich od firm. Został on opracowany przez Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Witten/Herdecke i jest regularnie weryfikowany przez niezależnych audytorów.

 

Praktyczne i spójne wytyczne ZNU przekonały firmę Leiber do dostosowania do nich swojej produkcji i w konsekwencji do zewnętrznej certyfikacji w roku 2022. W tym celu średniej wielkości przedsiębiorstwo powołało własny zespół ds. zrównoważonego rozwoju i zwróciło się do firmy Fjol GmbH o wparcie w procesie certyfikacji.

Jeden kamień milowy został już osiągnięty: pierwsza kalkulacja śladu węglowego w roku 2020. Polega ona na obliczeniu bieżącej emisji CO2 przez firmę. W przyszłości na tej znormalizowanej podstawie będzie można mierzyć zmiany wynikające na przykład z wykorzystania w produkcji energii odnawialnych.

 

Ponadto propozycje ulepszeń mogą wnosić aktywnie sami pracownicy. W tym celu firma Leiber stworzyła nowy wewnętrzny system racjonalizatorski. „Liczne, kompetentne sugestie naszych kolegów pokazują, jak ważny jest temat zrównoważonego rozwoju wśród samych pracowników” – mówi Dietmar Vahle, kierownik ds. zarządzania jakością i zarazem menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Leiber. „Cieszymy się, że już teraz zostaną wdrożone naprawdę bardzo dobre propozycje ulepszeń – dobre zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów i dostawców”.

 

Kolejnym celem jest zewnętrzna certyfikacja na zgodność ze standardem ZNU na początku 2022 roku. Później będziemy w sposób ciągły wdrażać kolejne ulepszenia.

 

O Leiber: 

Firma Leiber przetwarza drożdże piwne w innowacyjne produkty dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach przeprowadza badania i opracowuje dla swoich klientów dopasowane rozwiązania w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Są to produkty najwyższej jakości, dzięki którym firma już od 1954 r. praktykuje upcycling na poziomie rynku światowego.

Plecy
Powrót do strony przeglądu wiadomości
w górę