Leiber GmbH
Leiber wyznacza cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Leiber wyznacza cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dzięki konkretnie sformułowanym celom w zakresie zrównoważonego zarządzania firma Leiber podejmuje kolejne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Sama idea produkcji firmy Leiber jest zrównoważona: uszlachetnianie drożdży piwowarskich do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. Oprócz tego upcyklingu firma Leiber określiła również konkretne obszary działania i wyznaczyła cele: dla łańcuchów dostaw, redukcji emisji CO2, kultury zarządzania i zdrowia.

 

„Konkretne cele są ważne, abyśmy mogli podjąć i ocenić właściwe kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju”, mówi Dietmar Vahle, kierownik ds. zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju w firmie Leiber. „Pozwoli nam to na doskonalenie naszego rozwoju w sposób mierzalny i przejrzysty, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

 

Są to w szczególności następujące obszary działania i cele:

 

1. Code of Conduct (kodeks postępowania)

W 2021 roku firma Leiber przyjęła kodeks postępowania (Code of Conduct), regulujący sposób działania w przypadku korupcji, pracy przymusowej i pracy dzieci, a także zasady odpowiedzialności społecznej, takie jak prawa człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona środowiska. Dodatkowo istnieje anonimowy system zgłaszania naruszeń, a także zobowiązanie pracowników i partnerów biznesowych do przestrzegania tego kodeksu.

 

Celem jest, aby do końca 2022 r. firma Leiber zawarła porozumienie z 80% swoich strategicznie ważnych dostawców (o rocznych obrotach w wysokości co najmniej 100 000 euro) w sprawie przestrzegania tego kodeksu postępowania. Można to osiągnąć poprzez podpisanie kodeksu postępowania firmy Leiber lub wykazanie równoważnego spełniania tych wymagań.

 

2. Redukcja emisji CO2

W 2021 roku firma Leiber sporządziła swój pierwszy bilans klimatyczny, tworząc tym samym podstawę przejrzystego śledzenia przyszłych zmian. Planowane są konkretne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2, np. budowa kotła na biomasę. W szczególności para do suszenia drożdży piwowarskich ma być pozyskiwana z nieprzetworzonych odpadów drzewnych.

 

Celem firmy Leiber jest zapewnienie neutralności klimatycznej produkcji w niemieckim zakładzie w Bramsche-Engter do roku 2030. Już do 2024 roku dzięki zastosowaniu kotła na biomasę emisja CO2 powinna spaść o 50%.

 

3. Rozwój kadry kierowniczej

W 2021 r. firma Leiber określiła cechy skutecznej kultury zarządzania, które mogą być wykorzystywane do interakcji wewnątrz firmy. Na tej podstawie opracowano kompetencje i wymagania stawiane menedżerom.

 

Celem jest przeszkolenie w 2022 roku wszystkich menedżerów Leiber w zakresie cech skutecznej kultury zarządzania.

 

4. Zakładowa opieka zdrowotna

Aby wspierać zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników, Leiber wprowadzi w ciągu 2022 roku system zarządzania zdrowiem. Elementy zakładowej opieki zdrowotnej obejmują ergonomiczne miejsca pracy, rozmowy dotyczące powrotu do pracy po dłuższej chorobie, szczepienia, środki reintegracji w przedsiębiorstwie, zakładowe badania lekarskie, zwrot kosztów okularów roboczych lub rowerów służbowych.

 

Celem jest, aby do 2022 roku 50% pracowników skorzystało z co najmniej jednej oferty w zakresie opieki zdrowotnej.

 

W roku 2021 firma Leiber zdecydowała się na wdrożenie procesu certyfikacji swoich niemieckich zakładów produkcyjnych zgodnie z normą zrównoważonej gospodarki „ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften”. Ma to na celu ochronę zasobów, efektywne wykorzystanie energii oraz zrównoważone uwzględnienie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Norma ZNU promuje i wymaga od firm opracowania indywidualnego, zintegrowanego systemu zrównoważonego zarządzania. Ta norma została opracowana przez Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Witten/Herdecke. Jest ona regularnie weryfikowana przez niezależnych audytorów.

 

O firmie Leiber:

Leiber uszlachetnia drożdże piwowarskie do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. We własnych laboratoriach prowadzimy badania dla naszych klientów i opracowujemy indywidualne rozwiązania produktowe w zakresie zdrowego żywienia, zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Dostarczamy te produkty niezawodnie i w doskonałej jakości, w ten sposób od 1954 roku praktykując upcykling na poziomie rynku globalnego.

Plecy
Powrót do strony przeglądu wiadomości
w górę